TOUR CHÙA LINH ỨNG – NGŨ HÀNH SƠN – HỘI AN (TDQA006)

450.000 VND

TOUR CHÙA LINH ỨNG – NGŨ HÀNH SƠN – HỘI AN

LỊCH TRÌNH:

+ Tham quan chùa Linh Ứng.

+ Tham quan Danh thắng Ngũ Hành Sơn.

+ Tham quan Làng đá Mỹ Nghệ Non Nước.

Thời gian Người lớn Trẻ em
(10/6-30/9/2023) 500.000 VNĐ/KHÁCH 300.000 VNĐ/KHÁCH
TOUR CHÙA LINH ỨNG – NGŨ HÀNH SƠN – HỘI AN (TDQA006)

450.000 VND

0901.14.24.33
0901.14.24.33