TOUR NÚI THẦN TÀI có ăn ( TDDA003)

870.000 VND

TOUR NÚI THẦN TÀI CÓ ĂN

LỊCH TRÌNH:

Tắm tại Núi Thần Tài, tắm khoáng nóng hồ tự nhiên, tắm Osen, xông hơi đá muối Himalaya, xông hơi khô/ướt.

Thời gian Người lớn Trẻ em
(10/6-30/9/2023) 870.000 VNĐ/KHÁCH 485.000 VNĐ/KHÁCH
TOUR NÚI THẦN TÀI có ăn ( TDDA003)

870.000 VND

0901.14.24.33
0901.14.24.33