THƯỢNG HẢI – HÀNG CHÂU – TÔ CHÂU – BẮC KINH 6N5Đ

21.990.000 VND

Một hành trình với 4 điểm đến:

NGÀY 1: HÀ NỘI – THƯỢNG HẢI (Ăn trưa trên máy bay, ăn tối )

NGÀY 2 :  THƯỢNG HẢI – TÔ CHÂU  (Ăn sáng, trưa, tối )

NGÀY 3: TÔ CHÂU – HÀNG CHÂU (Ăn sáng, trưa, tối )

NGÀY 4:  HÀNG CHÂU – BẮC KINH (Ăn sáng, trưa, tối )

NGÀY 5 : BẮC KINH (Ăn sáng, trưa, tối )

NGÀY 6:  BẮC KINH (Ăn sáng, trưa, tối )

 

CHI PHÍ CHO 01 QUÝ KHÁCH

NGÀY KHỞI HÀNH GIÁ NGƯỜI LỚN
23/7/2023 21.990.000 đ

 

THƯỢNG HẢI – HÀNG CHÂU – TÔ CHÂU – BẮC KINH 6N5Đ

21.990.000 VND

0901.14.24.33
0901.14.24.33