TOUR HUẾ (TDHU001)

750.000 VND

TOUR HUẾ ĐÓN TẠI ĐÀ NẴNG

LỊCH TRÌNH:

+ Tham quan vịnh Lăng Cô

+ Tham quan Lăng Khải Định

+ Tham quan Đại Nội

+ Tham quan chùa Thiên Mụ

Người lớn Trẻ em
GIÁ 750.000 VNĐ/KHÁCH 400.000 VNĐ/KHÁCH
TOUR HUẾ (TDHU001)

750.000 VND

0901.14.24.33
0901.14.24.33