[Tour trong ngày] Đà Lạt – Núi Lang Biang 1 Ngày

430.000 VND

Địa điểm tham quan chính:

  1. Chinh phục núi Lang Biang
  2. Nông trại Cún – Puppy Farm
  3. Showroom Artiso
  4. Ga xe Lửa
  5. Chùa Linh Phước
  6. Cánh đồng hoa cẩm tú cầu
[Tour trong ngày] Đà Lạt – Núi Lang Biang 1 Ngày

430.000 VND

0901.14.24.33
0901.14.24.33