TRƯƠNG GIA GIỚI – MIÊU TRẠI – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN – THIÊN TỬ SƠN – HỒ BẢO PHONG 6N5Đ

13.490.000 VND

TRƯƠNG GIA GIỚI – MIÊU TRẠI – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN

– THIÊN TỬ SƠN – HỒ BẢO PHONG

ĐIỂM NỔI BẬT:

  • Đi đường bay thẳng Charter tiết kiệm thời gian, du lịch an nhàn
  • Chiêm ngưỡng Hồ Bảo Phong – Dao Chỉ Nhân Gian (nơi quay phim Tây Du Ký) – đi đường Vip không phải xếp hàng.
  • Thưởng Thức Tiệc Trường Long đặc sắc của Miêu Trại.
  • Khám phá vẻ đẹp lung linh như phong hoa của Phượng Hoàng Cổ Trấn
  • Sử dụng hệ thống khách sạn 4 sao địa phương.
THÁNG THỜI GIAN GIÁ 1 NGƯỜI LỚN
 

 

THÁNG 7

 

5/7/2023 13.490.000
7/7/2023 13.490.000
12/7/2023 13.490.000
14/7/2023 13.490.000
19/7/2023 13.490.000
21/7/2023 13.490.000
26/7/2023 13.490.000
28/7/2023 13.490.000
 

 

THÁNG 8

2/8/2023 13.490.000
4/8/2023 13.490.000
9/8/2023 13.490.000
11/8/2023 13.490.000
16/8/2023 13.490.000
18/8/2023 13.490.000
23/8/2023 13.490.000
25/8/2023 13.490.000
30/8/2023 13.990.000
 

 

THÁNG 9

1/9/2023 13.990.000
6/9/2023 13.490.000
13/9/2023 13.490.000
15/9/2023 13.490.000
20/9/2023 13.490.000
22/9/2023 13.490.000
27/9/2023 13.490.000
29/9/2023 13.490.000
TRƯƠNG GIA GIỚI – MIÊU TRẠI – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN – THIÊN TỬ SƠN – HỒ BẢO PHONG 6N5Đ

13.490.000 VND

0901.14.24.33
0901.14.24.33