[TOUR VỀ TRONG NGÀY] CITY TOUR QUY NHƠN

GHỀNH RÁNG – TIÊN SA – BÃI TẮM HOÀNG HẬU –

MỘ HÀN MẶC TỬ

Lịch trình:

+ Tham quan khu du lịch Ghềnh Ráng

+ Tham quan khu du lịch Ghềnh Ráng, làng phong Quy Hòa, Tháp Đôi,

+ Tham quan tượng đài Nguyễn Sinh Sắc – Nguyễn Tất Thành

 

0901.14.24.33
0901.14.24.33