CÙ LAO CHÀM ĐI BỘ DƯỚI BIỂN ( TDQA008A)

1.550.000 VND

CÙ LAO CHÀM ĐI BỘ DƯỚI BIỂN

  • Tham quan Bãi Làng: Khu Bảo Tàng, Giếng Cổ Chămpa, Chùa Hải Tạng, Chợ Làng Tân Hiệp.
NGƯỜI LỚN TRẺ EM
TOUR CÙ LAO CHÀM ĐI BỘ DƯỚI BIỂN

 

1.550.000 VNĐ/ KHÁCH Trẻ em dưới 3 tuổi: 400.000 VNĐ

Trẻ em 3-7 tuổi: 550.000 VNĐ 

Trẻ em 8-12 tuổi: 1.160.000 VNĐ

Trẻ em trên 12 tuổi: 100% người lớn

CÙ LAO CHÀM ĐI BỘ DƯỚI BIỂN ( TDQA008A)

1.550.000 VND

0901.14.24.33
0901.14.24.33