TOUR CÙ LAO CHÀM (TDQA003)

540.000 VND

TOUR CÙ LAO CHÀM

  • Tham quan Bãi Làng: Khu Bảo Tàng, Giếng Cổ Chămpa, Chùa Hải Tạng, Chợ Làng Tân Hiệp.
  • Tham gia chương trình ngắm san bằng kính lặn ống thở.
NGƯỜI LỚN TRẺ EM
TOUR CÙ LAO CHÀM ĐÓN CẢNG CỬA ĐẠI

 

540.000 VNĐ/ KHÁCH Trẻ em dưới 1 tuổi: Miễn phí

Trẻ em từ 1-4 tuổi: 320.000VNĐ/ KHÁCH

Trẻ em từ 5-9 tuổi: 452.000 VNĐ/ KHÁCH

Trẻ em trên 9 tuổi: 600.000 VNĐ/ KHÁCH

TOUR CÙ LAO CHÀM (TDQA003)

540.000 VND

0901.14.24.33
0901.14.24.33