TOUR CHÙA LINH ỨNG RỪNG DỪA BẢY MẪU HỘI AN (TDQA013)

450.000 VND

TOUR CHÙA LINH ỨNG –
RỪNG DỪA BẢY MẪU – HỘI AN

LỊCH TRÌNH:

Tham quan chùa Linh Ứng, Làng đá Mỹ Nghệ Non Nước, Rừng dừa Bảy Mẫu

Người lớn Trẻ em
GIÁ 520.000 VNĐ/KHÁCH 310.000 VNĐ/KHÁCH
TOUR CHÙA LINH ỨNG RỪNG DỪA BẢY MẪU HỘI AN (TDQA013)

450.000 VND

0901.14.24.33
0901.14.24.33