TOUR CÙ LAO CHÀM (TDQA001-2)

Original price was: 600.000 VND.Current price is: 540.000 VND.

TOUR CÙ LAO CHÀM

  • Tham quan Bãi Làng: Khu Bảo Tàng, Giếng Cổ Chămpa, Chùa Hải Tạng, Chợ Làng Tân Hiệp.
  • Tham gia chương trình ngắm san bằng kính lặn ống thở.
NGƯỜI LỚN TRẺ EM
TOUR CÙ LAO CHÀM ĐÓN ĐÀ NẴNG/HỘI AN 540.000 VNĐ/ KHÁCH Trẻ em dưới 1 tuổi: Miễn phí

Trẻ em từ 1-4 tuổi: 50%

Trẻ em từ 5-9 tuổi: 80%

Trẻ em trên 9 tuổi:  100%

TOUR CÙ LAO CHÀM ĐÓN CẢNG CỬA ĐẠI 490.000 VNĐ/ KHÁCH Trẻ em dưới 1 tuổi: Miễn phí

Trẻ em từ 1-4 tuổi: 50%

Trẻ em từ 5-9 tuổi: 80%

Trẻ em trên 9 tuổi:  100%

 

TOUR CÙ LAO CHÀM (TDQA001-2)

Original price was: 600.000 VND.Current price is: 540.000 VND.

0901.14.24.33
0901.14.24.33