TOUR CÙ LAO CHÀM (TDQA001-2)

600.000 VND

TOUR CÙ LAO CHÀM

  • Tham quan Bãi Làng: Khu Bảo Tàng, Giếng Cổ Chămpa, Chùa Hải Tạng, Chợ Làng Tân Hiệp.
  • Tham gia chương trình ngắm san bằng kính lặn ống thở.
NGƯỜI LỚN TRẺ EM
TOUR CÙ LAO CHÀM ĐÓN ĐÀ NẴNG 600.000 VNĐ/ KHÁCH Trẻ em dưới 1 tuổi: Miễn phí

Trẻ em từ 1-4 tuổi: 350.000VNĐ/ KHÁCH

Trẻ em từ 5-9 tuổi: 500.000 VNĐ/ KHÁCH

Trẻ em trên 9 tuổi: 600.000 VNĐ/ KHÁCH

TOUR CÙ LAO CHÀM ĐÓN HỘI AN 600.000 VNĐ/ KHÁCH Trẻ em dưới 1 tuổi: Miễn phí

Trẻ em từ 1-4 tuổi: 350.000VNĐ/ KHÁCH

Trẻ em từ 5-9 tuổi: 500.000 VNĐ/ KHÁCH

Trẻ em trên 9 tuổi: 600.000 VNĐ/ KHÁCH

TOUR CÙ LAO CHÀM (TDQA001-2)

600.000 VND

0901.14.24.33
0901.14.24.33